Tajemství lidského života

Tajemství lidského života

Kam odcházejí duše po smrti? Mnoho z nás se zajímá o to, kam odcházíme po smrti a kam odešli naši předci. V různých Písmech lze nalézt množství pojednání o onom světě. Ti, kteří nevěří v existenci jiných životů, či jiných světů, se nazývají ateisté. Známý ateista a...
Přirozená pokora – skutečné bohatství

Přirozená pokora – skutečné bohatství

Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí V Kurmakšétře, hned za Purím na jihu, žil jeden Vaišnava jménem Vásudéva. Trpěl leprou – ovšem jakou leprou? Spousty červů vypadávaly z jeho ran na zem. Aby tito červi neumřeli, sbíral je a znovu si je vkládal do ran. Byl to...
Je správné stát se materialistou?

Je správné stát se materialistou?

BHAKTISIDDHANTA SARASWATI Je správné stát se materialistou? My jsme služebníky Nejvyššího Pána. Proč bychom se měli stát materialisty? Hmotný požitek s sebou přináší neštěstí. Objekty našich smyslů, které vnímáme skrze podobu, chuť, vůni, dotek a zvuk nás ustavičně...
X