05. 01. 2010
Šrípád Bhakti Sádhaka Muni Mahárádža

upa nīya tu yaģ śisyań vedam adhyāpayed dvijah
saňkalpań sa-rahasyań ca tam ācāryań pracakşate

Ačarja není někdo, kdo pouze uděluje posvátnou šňůru. On trénuje svoje žáky v oběti a učí je důvěrnému významu Véd. Takový duchovní mistr je podle svatých autorit ačarjou.“

(Manu Samhitá 2.140)

Guru není obyčejnou bytostí. Sad Guru je někdo, kdo stojí oběma nohama v duchovním světě. On není někým, kdo udílí nějaké vnější rady, nebo posvátnou šňůru. To není jeho jediná povinnost nebo činnost. „On cvičí svoje žáky v oběti a učí je důvěrnému významu Véd.“ To je jeho skutečná činnost. Co znamená, že „trénuje či vede svoje žáky k oběti?“ Znamená to, že my si tento svět neužíváme, a také ho pro naše potěšení nevykořisťujeme. My věci z tohoto světa obětujeme; my obětujeme našeho požitkářského ducha. Guru nás učí, jak dát Krišnovi všechny ty „pěkné“ věci, které si chceme užívat. On

ze sebe nedělá Krišnu, ale spíše nás ke Krišnovi směruje. Pouze nás učí, jak se stát Krišnovými služebníky. „A učí je důvěrnému významu Véd.“ Co je tím důvěrným významem Véd? Základní pochopení je dáno v Bhagavad-gítě a samotný Krišna říká: „Toto učení z Bhagavadgíty je největším tajemstvím ze všech tajemství. Není větší tajemství, než to, které je obsaženo ve slovech, která pronáším zde v Bhagavad-gítě.“ Můžeme říci, „ale vždyť my všichni už jsme Bhagavad-gítu četli,“ hodně z nás už ji četlo mnohokrát. Jaké je tedy to tajemství, co je to? To tajemství nemůžeš získat, nebo pochopit pouhým čtením. To důvěrné, toto tajemství, které se skrývá v učení Véd, neboli učení duchovního života, může být vyjeveno pouze bona fide duchovním mistrem. Divya jnāna hŗde prakāśito, on v našem srdci vyjevuje božské poznání o Nejvyšším, o světech, které se nacházejí mimo naše chápání. Nelze to pochopit tím, že si o tom přečteme, neboli

jak samotný Krišna říká, „Já nemůžu být poznán někým, kdo to nepochopil.“ Duchovní mistr je tedy někdo, kdo nám v našem srdci může vyjevit božské poznání a kdo nás může

vysvobodit z koloběhu opakovaných zrození a smrtí. Ať už v tomto, nebo v kterémkoliv jiném životě. My však nemusíme opouštět naše tělo, abychom to zrealizovali, abychom vstoupili do světa, kde nebudeme prožívat zrození, smrt, stáří a nemoci. To je duchovní mistr, to je božský mistr, „takový duchovní mistr je podle svatých autorit ačarjou.“ My jsme tak šťastní; a dle mého pochopení jsme obdrželi toho nejmilostivějšího a nejpokročilejšího mistra. On má tu sílu vyjevit ti Krišnu. A není tomu tak, že odchází, když opouští tělo, ani tomu tak není, že přichází, když přijímá zrození v tomto světě. Guru je věčným principem. On je vždy dosažitelný pro ty, kteří ho chtějí. Guru bude žít věčně v srdcích těch upřímných žáků, kteří se ho neustále snaží uspokojit. Proto se snažím svoje modlitby změnit. Nesnažím se prosit, „dej mi, či osvoboď mě od tohoto, pomoz mi, pomoz mi, udělej to.“ Já už jsem přece vše dostal, ale zrealizoval jsem, že teď je mou povinností nalézt způsob jak splatit dluhy, které jsem nadělal. „Jak vás mistře můžu nyní potěšit? Co mám teď dělat?“ Tak by se měl člověk také modlit. Neměli bychom se modlit jen v našem osobním zájmu, správně bychom se měli modlit o to, jak mu řádně sloužit. Jak uspokojit Gurudévu a jak uspokojit Krišnu. Neboť uspokojíme-li Gurua, bude spokojený Krišna.Takové je pochopení šastry(Písma).

ācinoti yaģ śāstrārtham ācāre sthāpayaty api
svayam ācarate yasmād ācāryas tena kīrttitaģ

Ačarjou je ten, kdo zcela porozuměl závěrům zjevených Písem a v jehož chování se zrcadlí hluboká realizace. Je živoucím příkladem, neboť významu Písem učí jak slovy, tak skutky.“ (Váju Purána)

Toto jsou opět vlastnosti ačarji a my je všechny nalézáme plně projevené v našem Gurudévovi. Toto místo (Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math) funguje díky milosti našeho Gurudévy a ani na okamžik bychom neměli pochybovat o tom, že je tady Gurudévova ruka vždy přítomna, aby nás ochránila. Jste-li s Gurudévou spojeni, potom jste vždy pod jeho ochranou, tím si můžete být jisti. Někdy se to zdá být velice těžké, ale Gurudéva je zde neustále. Nakolik sedí Krišna ve tvém srdci, natolik je tam také přítomen Guru. Protože on je Mu velmi blízko, on je vždy s Krišnou. Měli bychom se snažit stát se odevzdanými našemu Gurudévovi a zrealizovat, „koro more ātma-sātha, vezměte si milostivě moji duši a učiňte mě stejným jako jste vy.“ Tím, že budeme následovat jeho pokyny, že s ním zůstaneme spojeni, staneme se stejnými jako on. Když vložíte železo do ohně, tak vyvine stejné vlastnosti jako oheň.

Šrila Gurudeva, Nitja-lila-pravišta Om Višnupada
Paramahamsa Aštottara-šata Šri Šrimad Bhakti Vaibhava Puri
Gosvami Maharadža ki džaj!

X