Přípravy na Pánův příchod

Přípravy na Pánův příchod

Šrí Čaitanja Bhágavata, Ádi Khanda 2.50–148 Šríla Vrindávana dás Thákura Na stovky tisíc mil v okolí místa, nebo rodiny, v níž se zjevil Vaišnava, dosáhnou lidé osvobození a jakékoliv místo, které Vaišnava požehná svojí přítomností se stává svatým poutním místem....
Šrí Džagannáth Dás Bábádží Mahárádža

Šrí Džagannáth Dás Bábádží Mahárádža

Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Mahárádža gaurāvirbhāva-bhūmes tvań nirdeșţā sajjana-priyaģ vaișņava-sārvabhauma śrī jagannāthāya te namaģ „Skládám ti svoje poklony, Džagannáthe. Zdobí tě titul vaišnava-sarvabhauma, neboť jsi byl nejpřednějším Vaišnavou své doby. Jsi...
Tajemství lidského života

Tajemství lidského života

Kam odcházejí duše po smrti? Mnoho z nás se zajímá o to, kam odcházíme po smrti a kam odešli naši předci. V různých Písmech lze nalézt množství pojednání o onom světě. Ti, kteří nevěří v existenci jiných životů, či jiných světů, se nazývají ateisté. Známý ateista a...
X