BHAKTISIDDHANTA SARASWATI

Je správné stát se materialistou?
My jsme služebníky Nejvyššího Pána. Proč bychom se měli stát materialisty? Hmotný požitek s sebou přináší neštěstí. Objekty
našich smyslů, které vnímáme skrze podobu, chuť, vůni, dotek a zvuk nás ustavičně obtěžují. Neměli bychom se stát hmotnými
požitkáři. Šrí Gaurangadéva řekl, že ten, kdo chce uctívat Pána, by neměl na materialistu dokonce ani pohlédnout. Obklopíme-li se uspokojováním smyslů, zapomeneme na Pána a Jeho oddané začneme považovat za bezvýznamné. Člověk, který putuje po cestě oddanosti, by neměl pohlížet do tváří materialistů. Nejen že by se neměl dívat na materialisty, neměl by se dívat dokonce ani na ty, kteří se s materialisty sdružují. Jako lékař, který léčí naši hmotnou nemoc, nám Šrí Gaurasundara radí, „Nestýkej se s materialisty, nestýkej se s materialisty, nestýkej se s materialisty.“
Čí společnost bychom si měli přát?
Náš duchovní mistr prohlásil, že karma a gjána jsou náboženstvím podvodníků. My bychom měli tyto dvě cesty opustit a následovat cestu oddané služby. Aby se tak stalo, měli bychom se stýkat s těmi, kteří jdou přímou cestou oddanosti. Nejdůležitější věcí je stýkat se s pokročilejšími oddanými. Tou nejžádanější věcí je pro nás prach z lotosových chodidel Šrí Rúpy Gósvámího. Šrí Rúpa ustanovil misi Šrí Čaitanji v tomto světě. Ve společnosti oddaných se naše oddaná služba pozvedne. Karmí, gjání, a jogíni nejsou oddaní, neboť podvádí sebe i ostatní. Jejich společnost by měla být zamítnuta. Je
nepříznivé stýkat se s kýmkoli jiným nežli s oddanými. Jak můžeme získat mentální sílu? Jsme slabí a potřebujeme se stát mentálně silnými. Náš mentální stav se posílí, budeme-li s plnou vírou naslouchat krišna-kathá od živých oddaných. Bez společnosti oddaných je nemožné, aby se náš mentální stav posílil.
X